Khiếu Nại – Bồi Thường

Trong quá trình giao hàng thật khó tránh khỏi một số tình huống và sự cố không như ý. Rủi ro trong khi giao – nhận là điều không ai mong muốn, song Vận Chuyển Nghệ An (VCNA) cam kết luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng với mức bồi thường tới 100% giá trị đơn hàng.

– VCNA là công ty vận chuyển có bề dày kinh nghiệm cũng như có độ tín nhiệm cao từ phía khách hàng đã sử dụng dịch vụ. Vì vậy, VCNA ưu tiên xử lý sự việc theo thỏa thuận từ khách hàng và phía VCNA.

– Dịch vụ vận chuyển của VCNA sẽ chịu trách nhiệm với hàng hóa và các rủi ro như mất mát hoặc hư hại của hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển hàng từ VCNA đến quý khách.

Quý khách có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng. Khi phát hiện hàng hóa bị hư hại, trầy xước, bể vỡ, móp méo, hoặc sai hàng hóa thì ký xác nhận tình trạng hàng hóa với Nhân viên giao nhận và thông báo ngay cho Bộ phận chăm sóc khách hàng theo số hotline của VCNA.

1. Quy trình xử lý khiếu nại

Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, hoặc hàng hóa bị phát chậm so với thời gian toàn trình VCNA đã cam kết, sau khi nhận được khiếu nại từ phía Khách hàng, VCNA sẽ giải quyết theo trình tự các bước bên dưới:

Bước 1: VCNA sẽ xác minh vụ việc đã xảy ra, điều tra thông tin được cung cấp từ phía Khách Hàng và Tài Xế trong vụ việc khiếu nại.

Bước 2: VCNA thông tin lại cho Khách Hàng về đề xuất giải quyết trong thời gian từ 1 đến 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của Khách Hàng. Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại của Khách Hàng

Bước 3: Trong trường hợp thông tin xác minh xác định lỗi thuộc về VCNA, VCNA có trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng đúng theo quy định của Công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành.

2. Chính sách bồi thường

2.1. Bồi thường bởi VCNA

Trong bất cứ trường hợp nào, VCNA hướng tới việc giải quyết khiếu nại dựa trên sự thỏa thuận của khách hàng và VCNA. Trường hợp không đi đến thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên, VCNA sẽ xử lý như sau:

– Trong trường hợp Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường VCNA sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 05 (năm) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng.

– Trong TH mất hoặc thất lạc hàng hóa:

Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn hợp pháp của Hàng hóa thì bồi thường 05 (năm) lần Cước phí Dịch vụ.

Trong TH mất hàng, khách hàng cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ, VCNA sẽ bồi thường 100% Giá trị hàng hóa nhưng không lớn hơn 3.000.000đ.

– VCNA sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Kiện hàng bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình VCNA cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của VCNA.

Trách nhiệm của VCNA chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Kiện hàng. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

2.2. Bồi thường bởi Khách hàng

Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho VCNA trước trách nhiệm về chi phí, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

– Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến Kiện hàng đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Kiện hàng không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Kiện hàng không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của VCNA, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót.

– Kiện hàng thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của Pháp Luật

– Khách hàng vi phạm quy định Pháp Luật.

3. Thời hạn bồi thường

– Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Khách hàng cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

4. Miễn trừ trách nhiệm

VCNA được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hóa của Khách hàng trong các trường hợp sau:

– Khách hàng không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc mình sử dụng Dịch Vụ.

– Bưu Gửi chứa hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm pháp luật bị tịch thu, tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Thiệt hại do lỗi của Người dùng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết điểm vốn có của hàng hóa.

– Bưu Gửi được vận chuyển trong điều kiện thuộc các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

– VCNA sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường, Khách hàng cần phải cung cấp cho VCNA một thư ủy quyền hợp lệ được VCNA chấp nhận.

– Đối với Bưu phẩm/Kiện hàng gửi là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu phải còn ít nhất là 03 (ba) tháng tính từ khi VCNA nhận Bưu phẩm/Kiện hàng gửi.

– Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho VCNA.

– Khách hàng từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ và mọi quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại VCNA liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Bưu phẩm/Kiện hàng gửi vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của VCNA như đã nêu.